Y.G. - A.G. Elektrik Sistemleri

Yüksek Gerilim

Büyük güç gereksinimi duyan tesislerin elektrik enerjisini temin ettiği ve 1-36kV işletme voltajına sahip sistemlere yüksek gerilim sistemleri denilmektedir. Yüksek gerilim sisteminin temel elemanları; enerjinin tesise kadar taşınması işini üstlenen enerji nakil hatları, enerjinin tesise alındıktan sonra anahtarlama, ölçüm ve koruma görevini üstlenen yüksek gerilim hücreleri ile 34.5kV seviyesindeki elektrik enerjisini tesisteki sistem elemanlarının ortak çalışma voltajlarına dönüştüren transformatörler olarak sınıflandırılabilir.

Yüksek gerilim sistemi anahtarlama ve ölçüm elemanları olan hücreler elektrik tesisinin hayati öneme sahip sistem elemanlarıdır. Yüksek gerilim seviyesinde anahtarlama işi alçak gerilim sistemlerine göre biraz farklılık gösterir. Anahtarlama esnasında meydana gelen elektrik ark’ı ile başa çıkmak ve izolasyonun sağlanabilmesi için bu tür elemanlar büyük ölçülerde imal edilmektedir. Gelişen teknoloji ile paralel olarak bu elemanların boyutları da minimum ölçülere indirilmektedir. Büyük elektrik arklarını söndürmek için SF6 gazı ile doldurulmuş ortamlarda anahtarlama yapıldığı gibi vakum ortamında anahtarlama yapabilen kesiciler de mevcuttur. Şebeke akım ve gerilim değerlerini bir röle vasıtası ile takip ederek kritik seviyelerde kesicilerin anahtarlanması işlemini gerçekleştirirler. Bu nedenlerden ötürü hücre seçimi ve montajı kadar röle seçim ve parametre ayarlarının düzgün yapılması da hayati önem arz etmektedir.

Alçak Gerilim

1kV altında işletme gerilimine sahip sistemlere alçak gerilim sistemleri denilmektedir. Alçak gerilim sistemlerinin temel elemanları; ana güç merkezleri, güç dağıtım sistemleri, lokal güç merkezleri, kumanda ve kontrol sistemleri, nihai tesisat elemanları olarak sıralanabilir. Alçak gerilim sistem elemanları yüksek gerilim elemanlarından farklı olarak yüksek akım düşük gerilim nedeni ile daha büyük kesitlidir. Ancak izolasyon açısından daha küçük mesafelere ihtiyaç duyarlar.

Yılda bir kez yapılan Y.G. ve A.G. tesisinin elektriksel kontrolü, yıl içerisinde oluşabilecek arızaları ortadan kaldırır ve tesisin zamansız duruşlarını, iş kayıplarını engeller. Bu hizmet kapsamında, Y.G. hücreleri, trafo tesisi, A.G. ana pano ve kompanzasyon panosunda genel temizliğin yapılması, trafo yağı testi, trafoda yağ kaçağı ve slikajel kontrolü, buşing ve kablo başlıklarının kontrolü, tüm cıvata sıkılıklarının tork anahtarı ile kontrolü, sekonder koruma sisteminin testi ve ayarlarının kontrolü, kompanzasyon panosundaki kondansatörlerin akımlarının ölçülmesi ve bu çalışmaların firmaya raporlanması yapılmaktadır.