Elektrik Plan ve Proje

Proje Çizimi

Yürürlükteki yasal mevzuat ve kanunlar çerçevesinde uygulanacak veya tadilatı gerçekleştirilecek Y.G-A.G ve zayıf akım tesislerine yönelik projelerin doğru, anlaşılır ve ihtiyaca cevap verecek şekilde çizilmesi ve resmi onayının alınması.

Elektrik Plan ve Projesinin oluşturulması için aşağıdaki adımlar izlenir;

 • Yapının kullanımına ilişkin gerekli ihtiyaçların yerel ve uluslararası standartlara uygun olarak belirlenmesi,
 • Proje raporlarının hazırlanarak avan projelerin ve prensip şemalarının hazırlanması,
 • Trafo, Jeneratör, AG ve YG odaları yerleşimlerinin optimum ve tekniğine uygun olarak yapılarak, bina içi dağıtımlarda kullanılacak güzergah ve şaftların belirlenmesi,
 • Aydınlatma, kablo kesit ve akım kontrolü hesaplarının yapılması,
 • Yangın Algılama Sistemleri, CCTV Sistemleri, Kartlı Geçiş Sistemleri, Hırsız Alarm Sistemleri, SMATV Sistemi, Telefon, Data, Yapısal Kablolama ve Dağıtım Sistemleri, Acil Anons Sistemleri, Hemşire Çağrı Sistemleri, Deprem Algılama Sistemleri, Bina, Otomasyon Sistemleri, Aydınlatma Otomasyonu Sistemleri gibi tüm zayıf akım sistem projeleri bina ihtiyacına göre tasarlanıp projelerinin yapılması,
 • Dekorasyon projeleri çerçevesinde uygulama projelerinin hazırlanması,
 • Kuvvetli akım ve zayıf akım sistemlerinin diğer disiplinler ile beraber koordinasyon paftalarının hazırlanması,
 • Pano yükleme cetvellerinin ve imalat resimlerinin hazırlanması,
 • Mekanik proje verileri doğrultusunda mekanik ekipman kuvvet ve kumanda çizimlerinin hazırlanması, MCC pano tasarımları ve otomasyon projelerinin hazırlanması,
 • Çevre aydınlatma projelerinin hazırlanması,
 • Topraklama ve yıldırımdan korunma hesaplarının yapılarak projelerin çizilmesi,
 • Teknik şartname ve ihale keşiflerinin oluşturulması, hazırlanan projelerin yerel ve resmi makam onaylarının alınması,
 • As-built projelerin hazırlanması,
 • Show Drawing projelerinin hazırlanması,
 • İşletme ve bakım şartnamelerinin hazırlanması adımları izlenir.