EKB (Enerji Kimlik Belgesi)

EKB (Enerji Kimlik Belgesi) Nedir?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi olmayanlar iskan ruhsatı alamamaktadır. İnşaat ruhsatı ile iskan arasındaki herhangi bir zaman diliminde EKB sertifikası alınabilmektedir.

Hangi Binalar İçin EKB Zorunludur ?

Enerji kimlik belgesi, “1 Ocak 2011 de yürürlüğe giren 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu getirilmiştir.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre;

 • 01.01.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatına başvurulan binalarda zorunlu olup, yapı kullanım izin belgesi aşamasında belediyelerce istenecektir.
 • Mevcut binaların ise, 01.01.2020 tarihine kadar EKB almaları zorunludur.

Hangi Binalar İçin EKB Zorunlu Değildir ?

 • Sanayi alanında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
 • Kullanım süresi 2 yıldan az olan binalar,
 • Toplan kullanım alanı 50 m² nin altında olan binalar,
 • Seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar.

Yeni Yapılacak ve Mevcut Binalarda EKB Sınıfı En Az Hangi Sınıfa Kadar Olmalıdır?

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Ne Zamana Kadar EKB Alınmalıdır ?

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısacası Mevcut binaların 01.01.2020 tarihine kadar EKB almaları zorunludur.

Binanızın satışı veya herhangi bir işlem için mutlaka binanızın enerji kimlik belgesi olmalıdır. Yapının belge sınıfına göre vergilendirir ve tapu işlemlerinde harç indirimi yapılıyor.

EKB Hizmet Alanı Kapsamımız:

Firmamız yeni binalar için Tekirdağ, Çorlu, Çerkezköy, Silivri, Ereğli, Şarköy, Yeniçiftlik, Muratlı, Saray, Kapaklı, Hayrabolu ve Lüleburgaz’ da Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hizmeti vermektedir. Yapınıza ait enerji kimlik belgesini yetkili uzmanlarımıza hızlı bir şekilde hazırlatabilirsiniz.

EKB Almak İçin Gerekli Belgeler:

 • Mimari Proje,
 • Isı Yalıtım Projesi,
 • Elektrik Projesi,
 • Mekaknik Tesisat Projesi (Isıtma, Soğutma, Havalandırma)
 • İnşaat Ruhsatı