Bilirkişi Danışmanlık

Bilirkişi, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde başvurulan kişidir. Ancak hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye baş vurulmaz. Bilirkişi hakimin teknik ve özel bilgisi ile çözemediği konularda ve hakimin kendisine verdiği görev çerçevesinde inceleme yaparak ulaştığı sonucu düzenleyeceği “ Bilirkişi Raporu “ ile sunar. Bilirkişi, Yasa maddelerinde de belirtildiği gibi Hakimin “ Uzman Danışmanı ” niteliğinde dir. Bilirkişi konusunda Ehliyetli, Özen Gösteren, Dürüst ve Tarafsız bir kişiliğe sahip olmak zorundadır. Mahkeme çözümü özel ve teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir.

Bazı hizmet alanlarımız;

  • Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu
  • Proje İhale Dosyası ve Proje Takibi
  • Kompanzasyon Cezai Sorumluluk Takibi
  • Elektrik Tüketim Kontrolü/Tasarruf

Yüksek Gerilim Tesis İşletme Sorumluluğu

Firmamız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Elektrik Mühendisleri görev, yetki ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında İşletmelerinizde bulunan 1 kV altı ve 1kV üstü tesislerde işletme sorumluluğunu ve bakım hizmetlerini üstlenmekte Ülkemizde resmi kurum ve kuruluşlarda sizi temsil etmektedir. Ayrıca bu kapsamda elektrik tesislerinizin bakım hizmetlerini’de üstlenmektedir